post@nhs-as.no

+47 926 94 660 / +47 924 58 752

Tjenester

Sertifisering, årskontroll, vedlikehold og reparasjoner onshore og offshore.

Vi Norwegian Handling & Safety AS sertifiserer, gjennomfører årskontroll og utfører vedlikehold og reparasjoner onshore og offshore. Vår tjenester omfatter blant annet:

  • Sertifisering av alle typer kraner. Eksempelvis mobilkraner, lastebilkraner, kraner på offshore skip, cruiseskip og andre typer skip.
  • Sertifisering, årskontroll, reparasjoner og vedlikehold på alt innen løfteutstyr både offshore og onshore. 
  • Formidling av salg av nytt løfteutstyr. 
  • Støping alle typer socketer til alle wiredimensjoner. Eksempelvis slepewire på alle typer skip og lektere, kran-stag og løftewire.
  • Inspeksjon, kontroll og sertifisering av davider, livbåter og mob-båter. 
  • Innkjøp av livbåter, mob-båter og davider.  

Vi tar oppdrag på kort varsel både nasjonalt, internasjonalt, offshore og onshore. 

Ta kontakt for hjelp til å velge de sikreste løsningene for løfting.